Minilex - Lakipuhelin

Malliasioita koskevan väitteen on täytettävä muotovaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Malliasioissa väite tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle. Väite on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteröinnistä on kuulutettu Mallioikeuslehdessä. Väiteaikaan ei voi saada pidennystä. Väite rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä vain kirjallisesti ja se on liitteineen annettava rekisteriviranomaiselle kolmena kappaleena. Väite tehdään joko suomeksi tai ruotsiksi. Sama koskee hakijan ja väitteentekijän myöhempiä kirjelmiä asiassa. Väite on perusteltava. Milloin väitteentekijää edustaa asiamies, on rekisteriviranomaiselle toimitettava myös asiamiehelle annettu valtakirja. Hakijalle on väitetilanteissa toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä ja liitteistä. Milloin hakija antaa lausuman väitteen johdosta, rekisteriviranomainen päättää, onko enempi kirjelmien vaihto tarpeen. Jos hakemusta käsiteltäessä rekisteriviranomaiselle annetaan muuna kuin väitteen tekoa varten varattuna aikana hakemuksen tutkimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, on siitä ilmoitettava hakijalle. Jos joku on antanut sellaisen kirjelmän ennen kuin hakemuksesta on kuulutettu, on rekisteriviranomaisen, jollei ole kysymys paremmasta oikeudesta malliin, huomautettava hänelle väitteentekomahdollisuudesta, kun hakemuksesta kuulutetaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa