Minilex - Lakipuhelin

Maksukyvyttömyys konkurssiin asettamisen edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maksukyvyttömyys on lähtökohtaisesti ensisijainen edellytys, jonka perusteella velallinen voidaan asettaa konkurssiin. Ilman maksukyvyttömyyden toteamista, ei konkurssia voidaan missään tapauksessa aloittaa.

 

Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan konkurssilain mukaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tilapäinen maksukyvyttömyys, jolla tarkoitetaan verraten lyhyttä maksukyvyttömyysaikaa, ei siten riitä konkurssiin asettamiseen, vaan maksukyvyttömyyden on oltava jatkuvaa. Maksukyvyttömyyden todentamista vaikeuttaa se, että velallisen taloudellisesta tilanteesta ei usein saada luotettavaa selvitystä. Lisäksi velallisen puolustautuminen maksukyvyttömyysväitteitä vastaan heikentää velkojan mahdollisuutta saada velallinen asetettua konkurssiin. Velallinen voi siis käytännössä osoittaa kykenevänsä maksamaan velkansa niiden erääntyessä tai vedota maksukyvyttömyytensä tilapäisyyteen. Tämän vuoksi maksukyvyttömyyden toteaminen vaatii sikäli pitkää ja perinpohjaista selvittämistä. Usein on mahdollista, että tilanne muuttuu selvityksen edetessä niin, että alustavasti maksukyvyttömäksi todettu velallinen voidaankin todeta ainoastaan tilapäisesti maksukyvyttömäksi.

 

Jos velallinen itse ilmoittaa olevansa maksukyvytön, pidetään velallista maksukyvyttömänä. Tällä tarkoitetaan olettamaa maksukyvyttömyydestä. Jos kuitenkin ilmenee erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta, asiaa tutkitaan tarkemmin. Velallisen maksujen lakkauttaminen johtaa siihen, että velallista pidetään yleensä maksukyvyttömänä. Myös jos ulosotossa on ilmennyt, ettei velallinen kykene velkojensa täysimittaiseen suorittamiseen, voidaan velallinen katsoa maksukyvyttömäksi. Maksukyvyttömyyteen voi myös johtaa se, että kirjanpitovelvollinen velallinen ei ole maksanut erääntynyttä ja selvää velkojan saatavaa viikon kuluessa maksukehotuksesta. Tässä tapauksessa velkojan on haettava kolmen kuukauden kuluessa tapahtuneesta velallista konkurssiin. Olettama maksukyvyttömyydestä edellyttää hyvin painavia syitä, joiden vuoksi olettama maksukyvyttömyydestä voi useinkin olla erittäin häilyvä peruste, minkä vuoksi on syytä olla riittävät todisteet konkurssin aloittamiselle.

 

Konkurssilaki sisältää myös muita edellytyksiä konkurssin aloittamiselle. Muuta kuin maksukyvyttömyyttä ei kuitenkaan tässä artikkelissa käsitellä. 

 

Lisää tietoa konkurssin edellytyksistä voit kysyä Minilexin lakipuhelimen välityksellä tai tämän osion muita artikkeleita lukemalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa