Minilex - Lakipuhelin

Maksukyvyttömyys konkurssiin asettamisen edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan konkurssilain mukaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäsesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tilapäinen maksukyvyttömyys, jolla tarkoitetaan verraten lyhyttä maksukyvyttömyysaikaa, ei siten riitä konkurssiin asettamiseen, vaan maksukyvyttömyyden on oltava jatkuvaa. Maksukyvyttömyyden todentamista vaikeuttaa se, että velallisen taloudellisesta tilanteesta ei usein saada luotettavaa selvitystä. Lisäksi velallisen puolustautuminen maksukyvyttömyysväitteitä vastaan heikentää velkojan mahdollisuutta saada velallinen asetettua konkurssiin. Velallinen voi siis käytännössä osoittaa kykenevänsä maksamaan velkansa niiden erääntyessä tai vedota maksukyvyttömyytensä tilapäisyyteen.

Jos velallinen itse ilmoittaa olevansa maksukyvytön, pidetään velallista maksukyvyttömänä. Jos kuitenkin ilmenee erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta, asiaa tutkitaan tarkemmin. Velallisen maksujen lakkauttaminen johtaa siihen, että velallista pidetään yleensä maksukyvyttömänä. Myös jos ulosotossa on ilmennyt, ettei velallinen kykene velkojensa täysimittaiseen suorittamiseen, voidaan velallinen katsoa maksukyvyttömäksi. Maksukyvyttömyyteen voi myös johtaa se, että kirjanpitovelvollinen velallinen ei ole maksanut erääntynyttä ja selvää velkojan saatavaa viikon kuluessa maksukehotuksesta. Tässä tapauksessa velkojan on haettava kolmen kuukauden kuluessa tapahtuneesta velallista konkurssiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa