Minilex - Lakipuhelin

Maksukyvyttömyyden merkitys verorikkomuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verorikkomus säädetään rangaistavaksi Suomen voimassa olevassa rikoslaissa. Mikäli verorikkomus, eli tiettyjen verosuoritusten laiminlyönti johtuu verovelvollisen maksukyvyttömyydestä, ei laiminlyöntiä kuitenkaan pidetä verorikkomuksena.

Verorikkomukseen syyllistyy lain mukaan se, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä jättää muun syyn kuin maksukyvyttömyyden tai tuomioistuimen määräämän maksukiellon takia määräajassa suorittamatta ennakonpidätyksen, lähdeveron tai tilitettävän varainsiirtoveron, liikevaihtoveron tai vakuutusmaksuista suoritettavan veron, tilitettävän arvonlisäveron taikka työnantajan sosiaaliturvamaksun. Verorikkomukseen syyllistynyt rikoksen tekijä voidaan tuomita joko sakkoon tai enintään puolen vuoden vankeusrangaistukseen, ellei teko ole rangaistava veropetoksena.

Mikäli verovelvollinen on maksukyvytön ja sen takia laiminlyö verosuorituksensa, ei kyseessä ole rikoslaissa rangaistavaksi säädetty verorikkomus. Verovelvollisen maksukyvyttömyyden arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, kuinka kauan laiminlyönnit ovat jatkuneet. Kyseessä ei ole rangaistava verorikkomus myöskään silloin, jos kyseessä on ainoastaan vähäinen laiminlyönti, joka korjataan viivytyksettä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa