Minilex - Lakipuhelin

Avustuspetos ja sen vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avustuspetos, kuten muutkin rikokset, joista ei voida tuomita elinkautiseen vankeuteen, vanhentuvat ajan myötä. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei vanhentuneesta rikoksesta voida enää nostaa syytettä rikoksesta epäiltyä vastaan, vaikka epäilyjä tai todisteita olisikin olemassa.

Avustuspetos on rikoslain mukaan kyseessä, kun joku

  1. antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta tai salaa sellaisen seikan, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai
  2. jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, josta myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan,

ja tällä tavalla hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä. Avustuksella tarkoitetaan lain mukaan taloudellista tukea, joka myönnetään muuhun kuin henkilökohtaiseen kulutukseen lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai muun yhteisön tai säätiön varoista sen mukaan kuin siitä lailla erikseen säädetään, tai Euroopan yhteisöjen talousarvioista. Taloudellisena tukena pidetään myös lainaa, korkotukea ja lainan vakuutta. Avustuksella tarkoitetaan lisäksi myös valtionosuutta tai -avustusta kunnalle tai kuntayhtymälle.

Avustuspetos on virallisen syytteen alainen rikos, eli kun rikosilmoitus on tehty ja poliisi on suorittanut esitutkinnan, syyttäjä voi oma-aloitteisesti nostaa asiasta syytteen rikoksesta epäiltyä vastaan. Rikoksen niin sanotulla vanhentumisella tarkoitetaan sen rikoksen syyteoikeuden vanhentumista. Syyteoikeuden vanhentumisaika alkaa kulua rikoksen tekopäivästä. Vanhentuminen puolestaan katkeaa silloin, kun haaste on saatu annettua vastaajalle tiedoksi. Ennen virallisen haasteen antamisen poliisin on täytynyt suorittaa esitutkinta ja syyttäjän syyteharkinta.

Avustuspetoksesta voidaan tuomita vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi, josta seuraa, että sen syyteoikeus vanhentuu viidessä vuodessa. Tietyissä poikkeustilanteissa vanhentumisaikaa voidaan kuitenkin jatkaa yhdellä vuodella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa