Minilex - Lakipuhelin

Verorikkomuksen vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verorikkomuksesta on kyse silloin, kun henkilö jättää hyötymistarkoituksessa suorittamatta veron, johon hän on velvoitettu (esimerkiksi ennakonpidätyksen, työnantajan sosiaaliturvamaksun tai tilitettävän arvonlisäveron). Poikkeuksena ovat maksukiellosta tai maksukyvyttömyydestä johtuvat maksujen laiminlyönnit. Esitutkinnan aikana tekoa voidaan tutkia sekä veropetoksena että verorikkomuksena, mutta vasta syyteharkinnan aikana varmistuu mistä teosta epäiltyä tullaan syyttämään (tai jätetään syyttämättä).

Verorikkomuksena ei kuitenkaan pidetä vähäistä laiminlyöntiä, joka on viivyttelemättä korjattu. Tälläinen laiminlyönti voi olla esimerkiksi veronmaksun vähäinen myöhästyminen. Rikosilmoitus voidaan myös jättää myös tekemättä, jos verorikkomus on veron määrä ja muut olosuhteet huomioon ottaen vähäinen. Kyseessä on usein tilanne, jossa veronkorotus katsotaan riittäväksi seuraamukseksi.  

Jos verorikkomusta ei kuitenkaan pidetä niin lievänä, että pelkkä veronkorotus katsotaan riittäväksi seuraamukseksi, on syytteen nostamiselle asetettu määräaika sidottu enimmäisrangaistukseen, joka verorikkomuksesta voidaan tuomita. Koska verorikkomuksen enimmäisrangaistus on kuusi kuukautta vankeutta, vanhenee syyteoikeus kahdessa vuodessa. Syyteoikeuden vanheneminen lasketaan rikoksen tekopäivästä tai laiminlyönnin osalta viimeistään siitä päivästä, kun teko olisi viimeistään tullut tehdä. Verorikkomuksen osalta kyseessä on usein jälkimmäinen ajankohta eli päivä jolloin vero olisi tullut viimeistään suorittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa