Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja avustuspetos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avustuspetos on rikos julkista taloutta vastaan, joka on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Avustuksella tarkoitetaan lain mukaan sellaista taloudellista tukea, joka myönnetään muuhun kuin henkilökohtaiseen kulutukseen lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti. Lain tarkoittama avustus myönnetään valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön varoista, taikka Euroopan yhteisöjen talousarviosta, Euroopan yhteisöjen hoidossa olevista tai niiden puolesta hoidetuista talousarvioista.

Avustuspetoksesta tuomitaan lain mukaan ensinnäkin se, joka antaa avustuksesta päättävälle taholle väärän tiedon sellaisesta seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, ja tällä tavoin pyrkii hankkimaan itselleen tai toiselle henkilölle taloudellista hyötyä. Väärä tieto voi koskea myös esimerkiksi jotain sellaista seikkaa, joka on omiaan vaikuttamaan avustuksen määrään tai ehtoihin. Lisäksi rangaistavaksi on säädetty tällaisen olennaisesti vaikuttavan seikan salaaminen.

Avustuspetoksesta voidaan rangaista myös sitä, joka jättää ilmoittamatta sellaisesta olosuhteiden muutoksesta, joka vaikuttaa olennaisesti avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, ja näin ollen tavoittelee taloudellista hyötymistä. Kyseessä on tällöin rangaistava avustuspetos vain, jos tällaisesta olosuhteiden muutoksesta on erikseen velvoitettu ilmoittamaan esimerkiksi avustuksen myöntämisen yhteydessä, tai muulla tavoin.

Kuten edellä on kuvattu, avustuspetos voidaan toteuttaa esimerkiksi vääriä tietoja antamalla, taikka siten, että tiettyjä tietoja salataan. Rangaistavuus edellyttää kuitenkin sitä, että annettu tai salattu tieto on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustukseen. Avustuspetoksen rangaistavuus edellyttää myös tekijän tahallisuutta, ja sitä, että tekijä pyrkii hyötymään toiminnasta taloudellisesti.

Avustuspetoksen tekijä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Laissa säädetään erikseen törkeästä avustuspetoksesta, joka voi tulla kyseeseen tilanteissa, jossa avustuspetoksella tavoitellaan huomattavaa hyötyä, ja joissa petos katsotaan kokonaisuutena arvostellen törkeäksi. Törkeän tekomuodon lisäksi laissa säädetään avustusrikkomuksesta, joka on vähäisempi rikos verrattuna avustuspetokseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa