Minilex - Lakipuhelin

Lykätty kuulutus ja mallin salassapito


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mallioikeuden rekisteröintihakemukset ovat pääsääntöisesti julkisia. Ne voidaan kuitenkin tarvittaessa pyynnöstä tietyin edellytyksin salata. Hakijan pyynnöstä voidaan hakemuksen kuulutus lykätä enintään kuusi kuukautta siitä päivästä, jona rekisteröintihakemus tehtiin, tai josta etuoikeutta on pyydetty. Kuulutuksen lykkäyspyyntö on esitettävä rekisteröintihakemuksessa. Jos lykkäämistä on pyydetty, tulevat hakemusasiakirjat julkisiksi pyydetyn salassapitoajan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua rekisteröinnin hakemispäivästä tai siitä päivästä, josta etuoikeutta on pyydetty. Rekisteröintihakemusasiakirjat on pidettävä salaisina siitä hetkestä lähtien, kun mallioikeuden hakijalle on myönnetty kuulutuksen lykkääminen. Salassapito tarkoittaa sitä, ettei ulkopuolisilla lähtökohtaisesti ole oikeutta saada niistä tietoja. Jos viranomainen salassapitoaikana päättänyt jättää hakemuksen sillensä tai hylätä sen, asiakirjat tulevat julkisiksi vain siinä tapauksessa, että hakija pyytää hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi tai hakee muutosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa