Minilex - Lakipuhelin

Luvattomasti valmistetut mallit voidaan hävittää

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mallioikeuden haltija voi vaatia tuomioistuimessa, että tavarat, jotka vastoin hänen mallioikeuttaan on valmistettu tai maahan tuotu esine, jonka käyttäminen sisältää mallioikeuden loukkauksen, on määrätyllä tavalla muutettava, pantava talteen mallin jäljellä olevaksi suoja-ajaksi tai hävitettävä. Jos kysymyksessä ovat luvattomasti valmistetut tai maahan tuodut tavarat, oikeuden haltija voi vaatia, että ne on luovutettava hänelle lunastusta vastaan. Muuttamisessa on kyse tavaran tai esineen muuttamisesta siten, ettei se enää loukkaa mallioikeutta. Tuomioistuin voi myös, jos siihen on erityisiä syitä, vaadittaessa määrätä, että kyseisen mallioikeutta loukkaavan omaisuuden haltija saa hallita sitä kohtuullisesta vastikkeesta ja muutoin kohtuullisilla ehdoilla jäljellä olevan suoja-ajan tai osan siitä. Jos mallin rekisteröinti on lainvoiman saaneella tuomiolla kumottu, ei näitä toimenpiteitä kuitenkaan voida tuomita. Yksi vaihtoehto on siis lunastus; mallioikeutta rikkova omaisuus voidaan luovuttaa loukatulle lunastusta vastaan. Jos tavara on kuitenkin jo ehtinyt vaihtaa omistajaa, eikä uusi omistaja ole tiennyt mallioikeuden loukkauksesta, tavaraa ei voida ottaa häneltä pois, ellei hän itse ole rikkonut mallioikeutta. Eli siihen, joka vilpittömässä mielessä on saanut sanotun omaisuuden tai erityisen oikeuden siihen, eikä itse ole loukannut mallioikeutta, ei voida kohdistaa yllä mainittuja tuomioistuimen määräämiä toimenpiteitä. Tuomioistuin ei anna määräystä kyseisiin toimenpiteisiin oma-aloitteisesti, vaan mallioikeuden haltijan on vaadittava toimenpiteitä tuomioistuimelta. Tuomioistuin tekee päätöksen kohtuusharkinnan perusteella. Jos toimenpiteet eivät ole tarpeen loukkauksen estämiseksi, tuomioistuin ei saa niitä määrätä. Toimenpidepyynnön kohteena oleva omaisuus voidaan myös takavarikoida, milloin teollisoikeusrikoksen tai mallioikeusrikkomuksen voidaan olettaa tapahtuneen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa