Minilex - Lakipuhelin

Lääkerikos voi koskea alun perin luvatonta toimintaa tai velvoitteiden rikkomista

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lääkkeiden käsittelyä on säännelty sekä Euroopan yhteisöjen että Suomen lainsäädännössä. Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo näitä säännöksiä syyllistyy, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lääkerikokseen.

Säännökset koskevat lääkkeiden valmistamista, maahantuontia, varastointia ja luovuttamista.
Periaate on, että Suomeen saavat tuoda lääkkeitä yksityishenkilöt omaan käyttöön sekä lääkkeiden kanssa ammatikseen toimivat tahot, kuten lääkevalmistajat ja apteekkarit. Yksityishenkilön on täytynyt hankkia omat reseptilääkkeensä laillisesti. Lääkkeitä saa valmistaa teollisesti vain lääkelaitoksen luvalla. Myös lääkevalmisteiden myyminen kulutukseen edellyttää mm. myyntilupaa. Varastointiakin säädellään tarkemmin. Toisin sanoen näiden toimien tekeminen luvatta voi johtaa rangaistukseen lääkerikoksesta.

Tietyille tahoille, kuten valmistajille, ja osalle lääkkeiden laillisista maahantuojista on annettu ilmoitusvelvollisuus lääkelaitokselle toimistaan. On myös erilaisia luettelointi- tai tiedonantovelvollisuuksia. Ne koskevat laillisesti lääkkeitä käsitteleviä ammattitoimijoita. Muun muassa lääkkeiden myynnistä on pidettävä tehtaassa kirjaa. Velvoitteiden rikkominen johtaa myös lääkerikoksena pidettävään tekoon.

Suomen valvontaviranomainen, eli lääkelaitos, voi antaa lääkkeitä koskevan kiellon. Tällainen on esimerkiksi kaikentyyppinen jakelu-, myynti-, valmistus- ja maahantuontikielto. Sellaisen voi saada, jos edellä tarkoitettuja velvoitteita on laiminlyöty tai jos tuote ei täytä sille asetettuja edellytyksiä. Tällaisen kiellon sivuuttaminen tulkitaan myös täytetyksi rikokseksi.

Lääkerikosta voidaan soveltaa myös eläinlääkinnässä. Silloin rikos täyttyy, jos tekijä käyttää eläinten lääkkeitä tai muita niille tarkoitettuja aineita väärin. Myös tässä tapauksessa velvoitteiden ja viranomaisten käskyjen rikkominen johtaa rangaistukseen lääkerikoksesta.

Rangaistuksena lääkerikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Tuomitseminen edellyttää tekijältä tahallisuutta tai vähintään törkeää huolimattomuutta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »