Minilex - Lakipuhelin

Kuka voi syyllistyä virkarikokseen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkarikokseen voi syyllistyä virkamies. Jotta näitä rikoksia voi ymmärtää, on hyvä tietää ketä ne koskevat. Rikosoikeudellisessa mielessä virkamiehinä pidetään henkilöitä, jotka ovat virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen tai evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työterveyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, Kuntien takauskeskukseen tai kunnalliseen työmarkkinalaitokseen.

Virkarikosten säännöksiä sovelletaan myös julkista luottamustehtävää hoitavaan sekä julkista valtaa käyttävään henkilöön. Ensiksi mainittuja ovat kunnanvaltuutetut ja edellisten julkisyhteisöjen vaaleilla valitut edustajiston jäsenet, paitsi kansanedustajat. Sama koskee myös julkisyhteisön tai laitoksen luottamushenkilöä. Julkista valtaa käyttäviä henkilöitä taas ovat ne, jotka lakiin tai asetukseen pohjautuen puuttuvat toisen etuun tai oikeuteen, sekä ne, jotka valmistelevat näitä päätöksiä.

Kun tehty rikos koskee lahjusten ottoa, virkasalaisuuden rikkomista tai menettämisseuraamusta, myös julkisyhteisöjen työntekijät ovat teostaan rikosoikeudellisessa vastuussa. Heitä ei kuitenkaan koske viraltapanoseuraamus. Julkisyhteisöjen työntekijöitä ovat ne, jotka ovat työsopimussuhteessa niihin tahoihin, joiden virkasuhteessa olevia henkilöitä kutsutaan virkamiehiksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa