Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja virkavelvollisuuden rikkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkavelvollisuuden rikkominen on säädetty rangaistavaksi Suomen rikoslaissa. Virkavelvollisuuden rikkominen on virkarikos, ja siihen voi näin ollen syyllistyä virkamies, eli virkasuhteessa oleva henkilö. Virkarikoksia koskevia rikoslain säännöksiä sovelletaan lisäksi muihin julkisia luottamustehtäviä hoitaviin henkilöihin sekä julkista valtaa käyttäviin henkilöihin.

Rikoslain mukaan virkavelvollisuuden rikkomisesta rangaistaan, mikäli virkamies virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa. Virkavelvollisuuden rikkomisesta ei kuitenkaan rangaista, mikäli teko on vähäinen. Rikkomisen vähäisyyttä arvioidaan ottaen huomioon teon haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut asiaan liittyvät seikat.

Rangaistava virkavelvollisuuden rikkominen tulee kyseeseen ainoastaan tilanteissa, joissa virkamies rikkoo virkavelvollisuuttaan hoitaessaan virkaan kuuluvia tehtäviä. Teon tai laiminlyönnin on näin ollen oltava yhteydessä viran toimittamiseen ja virkavelvollisuuksiin, jotta se olisi rangaistava virkavelvollisuuden rikkomisena.

Virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan sakkorangaistus tai enintään yhden vuoden vankeus. Koska virkavelvollisuuden rikkominen on virkarikos, voidaan teosta tuomita lisäksi viraltapano erityisenä rangaistuksena. Viraltapano tulee kyseeseen tilanteissa, joissa virkamies, julkista luottamustehtävää hoitava henkilö tai julkista valtaa käyttävä henkilö on syyllistynyt rikokseen rikkomalla jatkuvasti tai olennaisesti virkavelvollisuutensa, ja rikos osoittaa sen, että henkilö on ilmeisen sopimaton hoitamaansa tehtävään.

Laissa säädetään erikseen rangaistavaksi tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. Tuottamuksellisessa virkavelvollisuuden rikkomisessa on kyse siitä, että virkamies virkaansa toimittaessaan rikkoo virkavelvollisuuttansa huolimattomuudella. Rangaistusvastuu voi täten seurata myös huolimattomuudesta. Mikäli teko on ainoastaan vähäinen, ei tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta kuitenkaan rangaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa