Minilex - Lakipuhelin

Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamies voi rikkoa salassapitovelvollisuuttaan työsuhteen aikana, mutta hän ei ole rangaistusvastuusta vapaa sen päätyttyäkään. Jos virkamies tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka on lain mukaan salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, tai käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi sanottua asiakirjaa tai tietoa, hän syyllistyy virkasalaisuuden rikkomiseen.

Rangaistuksena virkasalaisuuden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Kuitenkin tilanteessa, jossa virkamies huolimattomuudesta syyllistyy johonkin yllä mainittuun tekoon, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet voidaan tuomita rangaistukseen tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. Rangaistuksena tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Sekä virkasalaisuuden rikkomista että tuottamuksellista virkasalaisuuden rikkomista koskevat rikossäännökset ovat toissijaisia, eli niitä sovelletaan, jos teosta ei muualla säädetä ankarampaa rangaistusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa