Minilex - Lakipuhelin

Kuka saa tehdä väitteen mallioikeudesta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Väitteellä tarkoitetaan rekisteriviranomaiselle tehtävää selvitystä siitä, että mallia ei jostain syystä saisi rekisteröidä. Väitteentekijänä on yleensä se taho, jonka oikeuksia malli jotenkin loukkaisi, jos se rekisteröitäisiin. Väite on ulkopuolisen keino puolustaa oikeuksiaan mallinhakijaa vastaan. Väitteenteko-oikeutta on kuitenkin eräissä tapauksissa rajoitettu vain tietyille henkilöille. Jos rekisteröintiä on hakenut muu kuin mallin luoja tai se, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, väitteen voi tehdä se, joka katsoo olevansa oikeutettu malliin. Väitteen voi tehdä myös se, jonka oikeutta rekisteröinti loukkaa, jos malliin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion, kunnan tai kansainvälisen, valtioiden keskeisen järjestön vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, nimitys tai nimen lyhennys, taikka kuvio, nimitys tai nimen lyhennys, jos se on sekoitettavissa tällaiseen tunnuskuvaan, merkkiin, nimitykseen tai nimen lyhennykseen. Samoin väitteen voi tehdä loukatun oikeuden omistaja, jos malliin on ilman asianomaista lupaa otettu rekisteröitävän mallin käyttökohteina olevia tai niiden kaltaisia tavaroita koskeva virallinen tarkastus- tai takuumerkki tai tarkastus- tai takuuleima. Väitteen voi tehdä myös se, jolla on jo oikeus samanlaiseen malliin. Jos malli on samanlainen kuin aikaisempi malli, joka on tullut julkiseksi rekisteröintihakemuksen tekemispäivän jälkeen tai etuoikeuspäivän jälkeen ja joka on suojattu edellä mainittua aikaisemmasta päivästä lukien Suomea koskevana rekisteröitynä mallina tai tätä tarkoittavana hakemuksena, väitteentekoon on oikeutettu ristiriidassa olevan oikeuden hakija tai haltija. Myös ristiriidassa olevan oikeuden hakija tai haltija voi tehdä väitteen, jos malliin on ilman asianmukaista lupaa otettu sellaista, joka voi aiheuttaa käsityksen, että kysymys on esimerkiksi toisen toiminimestä, tavaramerkistä tai toisen sukunimestä. Samoin, jos luvatta on otettu malliin esimerkiksi sellaista, joka voi aiheuttaa käsityksen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen omaperäisestä nimestä. Viimeiseksi, jos malliin on otettu luvatta sellaista, joka eroaa vain epäolennaisesti Suomessa toiselle rekisteröidystä mallista tai hyödyllisyysmallista, kyseisen mallin haltija voi tehdä väitteen. Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa väitteen voi tehdä kuka tahansa. Tapaukset, joissa kuka tahansa voi tehdä väitteen koskevat tilanteita, joissa kysymys ei ole suojattavasta mallista, malli ei ole uusi tai yksilöllinen sekä mallin ollessa yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen. Väitteen voi tehdä kuka vain myös silloin, kun suojaa on haettu sellaisille piirteille, joille ei mallilla voi suojata eli teknisille osille tai liitososille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa