Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistön omistaja on velvollinen sallimaan johtorasitteet kiinteistöllään

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Erilaisten putkien ja johtojen asentaminen on monesti välttämätöntä kiinteistön käyttämistä varten. Tällaisten laitteiden asentaminen vaatii usein niiden viemistä toisen henkilön omistaman kiinteistön läpi. Saattaisi olla hankalaa, jos tällaisten johtojen asentamiseen tarvittaisiin aina rasitetun kiinteistön omistajan lupa. Siksi laki sallii tällaisten laitteiden asentamisen myös ilman omistajan lupaa.

Kiinteistön omistaja on velvollinen sallimaan yhdyskuntateknisten laitteiden ja johtojen sijoittamisen omistamansa kiinteistön alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Yhdyskuntateknisillä laitteilla tarkoitetaan asumiselle tai kiinteistön käyttämiselle välttämättömiä johtoja tai laitteita.

Yhdyskuntateknisten laitteiden asentamiseen kiinteistölle pyritään ensisijaisesti sopimaan kiinteistön omistajan kanssa. Jollei kiinteistön omistaja suostu asentamiseen, siitä tekee päätöksen kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi myös tarpeen mukaan tehdä päätöksen rasitteiden muuttamisesta tai poistamisesta.

Kiinteistölle asennetut johtorasitteet ovat voimassa myös kiinteistön seuraavaa omistajaa kohtaan. Kiinteistön uusi omistaja ei siis voi vedota siihen, ettei hän suostu johtojen sijaintiin omistamalla kiinteistöllään. Rasitetun kiinteistön omistajalla on oikeus saada korvaus johtojen asentamisesta aiheutuneesta haitasta ja vahingosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa