Minilex - Lakipuhelin

Keskeyttämismääräyksestä aiheutunut vahinko on korvattava

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomioistuin voi käsitellessään mallioikeuden loukkaamisen johdosta ajettua kieltokannetta käsitellessään mallioikeuden haltijan vaatimuksesta antaa keskeyttämismääräyksen. Tuomioistuin voi siis määrätä lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän tai muun välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan sakon uhalla keskeyttämään mallioikeutta loukkaavaksi väitetyn käytön, jollei määräystä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon mallioikeuden väitetyn loukkaajan, välittäjän ja mallioikeuden haltijan oikeudet. Mallioikeudessa keskeyttämismääräys annetaan ennen varsinaisen kieltokanteen tutkimista. Määräystä annettaessa tuomioistuimella ei aina ole käytettävissään kaikkia tarvittavia tietoja, eikä myöskään riittävästi aikaa tutkia asiaa, joten keskeyttämismääräyksen antaminen on jonkin verran riskialtista. Lopullinen tuomio voi osoittaa, ettei oikeudenloukkausta ole tapahtunut ja että keskeyttämismääräys on annettu turhaan. Jottei määräyksen kohde joutuisi kohtuuttomasti kärsimään aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, on hänellä oikeus saada vahingonkorvausta. Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle, määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos kieltokanne hylätään tai jätetään tutkimatta tai jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos väliaikainen keskeyttämismääräys peruutetaan tai jos keskeyttämismääräys raukeaa sen seurauksena, ettei kieltokannetta ole kuukauden kuluessa määräyksen antamisesta nostettu. Lähtökohtana on yleinen täyden korvauksen periaate eli lähtökohtaisesti keskeyttämismääräystä vaatineen on siis korvattava kaikki keskeyttämismääräyksestä toiselle osapuolelle aiheutunut vahinko. Vahingon ja kulujen korvaamista koskeva kanne kulujen korvaamisesta keskeyttämismääräystä vaatinutta vastaan on puhevallan menettämisen uhalla nostettava vuoden kuluessa päivästä, jona keskeyttämismääräys peruutettiin, tai jos keskeyttämismääräystä koskevasta päätöksestä tehty valitus on silloin vielä ratkaisematta, siitä lukien, kun asia on lopullisesti ratkaistu. Kanteen vireillepanosta on kantajan viipymättä annettava ulosottomiehelle todisteellinen tieto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa