Minilex - Lakipuhelin

Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rekisteröinnin tarkoitus

Kuten suurin osa muistakin toimenpiteistä osuuskunnassa, myös jakautuminen tulee rekisteröidä. Jakautumisesta säädetään yksityiskohtaisesti osuuskuntalaissa. Rekisteröinnin ajatuksena on tavallaan tiedottaa tapahtuneesta osuuskunnan ulkopuolisia sidosryhmiä. Kun jokin muutos on rekisteröity, niin tällöin muutos on todistettavasti tapahtunut ja myös ulkopuolisten tulisi olla tietoisia muutoksesta ja sen vaikutuksista. Tämä on edullista myös itse osuuskunnalle sikäli, että kukaan ulkopuolinen ei voi vedota tietämättömyyteensä muutoksen sisällöstä silloin, kun rekisteröinti on asianmukaisesti hoidettu. 

 

Jakautuminen

Jakautumisella tarkoitetaan järjestelyä, jossa muutetaan tietyllä tavalla organisaation toimintarakennetta. Jakautumisessa osuuskunta luovuttaa osan tai kaiken toimintansa yhdelle tai useammalle toiselle osuuskunnalle varoineen ja velkoineen sekä myös jäsenineen. Tämä eroaa sulautumisesta siten, että kaikki osuuskunnan toiminta ei siirry yhdelle vastaanottavalle osuuskunnalle, vaan ainoastaan osa. Vastaanottava osuuskunta voi olla joko toiminnassa oleva tai jakautumisen yhteydessä perustettava. Ajatuksena on, että vastaanottava osuuskunta tarjoaa niin sanottuna jakautumisvastikkeena jakautuvan osuuskunnan jäsenille vastaanottavan osuuskunnan osuuksia ja muita oikeuksia vastaavassa suhteessa kuin jäsenillä oli osuuksia jakautuneessa osuuskunnassa. Jakautuvan osuuskunnan jäsenistä tulee siis vastaanottavan osuuskunnan jäseniä.

 

Jakautumissuunnitelma

Osuuskuntalain mukaan jakautumissuunnitelma tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta. Jakautumissuunnitelma on nimensä mukaisesti suunnitelma, jossa määrätään laissa tarkennetulla tavalla kaikista jakautumista koskevista seikoista. Suunnitelman tulee osuuskuntalain mukaan sisältää muun muassa selvitys jakautumisen syistä, tieto osuuskunnan sääntöjen muutoksesta jakautumisen yhteydessä sekä liitteenä perustettavan osuuskunnan säännöt ja tiedot päätösvaltaa käyttävän toimielimen valinnassa sovellettavista säännöistä. Tämän lisäksi on eriteltävä tiedot vastaanottavan osuuskunnan luovuttamasta jakautumisvastikkeesta eli mistä vastike koostuu, mikä sen arvo on ja millä aikataululla ja tavalla se tullaan maksamaan. Osuuskunnan on myös kirjattava jakautumissuunnitelmaan huomattava määrä puhtaasti taloudellista informaatiota.

Taloudellinen informaatio jakautumissuunnitelmassa koskee osuuspääoman korottamista, suuruutta tai alentamista, mahdollisia pääomalainoja sekä yrityskiinnityksiä. Myös tiedot mahdollisista konserniin kuuluvista osuuskunnista tai osakeyhtiöistä tulee antaa lain määrittämällä tavalla. Kun jakautumissuunnitelma on tehty ja jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitukset ovat suunnitelman allekirjoittaneet, voidaan rekisteröintikin aloittaa. Suunnitelma rekisteröidään kaupparekisteriin patentti- ja rekisterihallituksen toimesta. Kaupparekisteri on siis rekisteri, josta löytyvät tiedot kaikista Suomeen rekisteröidyistä yrityksistä. Myös osuuskunnat kuuluvat rekisteriin, vaikka niiden toimintalogiikka poikkeaakin hieman esimerkiksi osakeyhtiön vastaavasta.

 

Tilintarkastajan lausunto

Jakautumissuunnitelman rekisteröinti-ilmoitukseen on liitettävä laissa vaadittu tilintarkastajan lausunto suunnitelmasta. Tässä tilanteessa tilintarkastajan valinta on välttämätöntä, vaikka kaikki jakautumiseen osallistuvat osuuskunnat kuuluisivatkin kirjanpitolain mukaisiin pienimpiin kirjanpitovelvollisiin, joilla ei ole velvollisuutta tilintarkastajan valintaan. Tilintarkastajan tehtävänä on jakautumisen yhteydessä todeta, antaako jakautumissuunnitelma oikean ja riittävän kuvan jakautumisesta ja onko jakautuminen omiaan huonontamaan jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien velkojien tilannetta. Jakautumissuunnitelman ilmoittavat rekisteröitäväksi jakautumiseen osallistuvat osuuskunnat yhdessä. Mikäli rekisteröinti-ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai rekisteröiminen evätään, osuuskunnan jakautuminen raukeaa. Tällöin jakautumisprosessi on aloitettava alusta, mikäli jakautuminen halutaan yhä panna täytäntöön.

Vinkit

- Jakautuminen rekisteröidään, jos velkoja ei ole vastustanut jakaantumista tai jos velkoja on tuomioistuimen tuomion mukaan saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan.

Varoitukset

- Jakautuminen peruuntuu, jos tuomioistuimen mukaan jakautumispäätös on pätemätön.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa