Minilex - Lakipuhelin

Ihmiskauppa tähtää oikeudettomaan hyötymiseen toisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka ottaa toisen valtaansa, värvää toisen tai luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen parituksen tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin tai elimien tai kudoksien poistamiseksi taloudellisessa hyötymistarkoituksessa, syyllistyy ihmikauppaan.

Keinoina voi olla toisen riippuvaisen aseman tai turvattoman tilan hyväksikäyttö, toisen erehdyttäminen tai tämän erehdyksen hyväksikäyttäminen, korvauksen maksaminen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai sellaisen korvauksen vastaanottamisen. Riippuvainen asema voi johtua esimerkiksi perhe-, sukulaisuus-, työ-, vuokra- tai velkasuhteesta taikka oleskelusta jossain laitoksessa. Se voi olla myös huumausaineen käyttäjän riippuvuutta huumausaineen toimittajasta. Turvattomassa tilassa taas henkilö voi olla esimerkiksi vaikean taloudellisen tilanteen, asunnottomuuden, vakavan sairauden, päihteiden käytön, nuoren iän tai pakolaisuuden vuoksi.

Korvauksen maksamisessa toista vallassaan pitävälle henkilölle sen sijaan on kysymys eräänlaisesta toisen ostamisesta käyttöön. Toista vallassaan pitävä luovuttaisi saamansa korvauksen vuoksi toisen ”ostajalle” tai jollekin tämän käyttämälle välikädelle. Korvauksesta on kysymys silloinkin, kun se luovutetaan jollekin muulle henkilölle kuin ihmiskaupan kohdetta vallassaan pitävälle, kunhan korvaus vaikuttaa niin, että tämä henkilö antaa suostumuksensa.

Rangaistavuuden edellytyksenä on, että nimenomaan korvauksen antaminen on johtanut henkilön luovuttamiseen. Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa valtaansa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön tai värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa tämän jossain yllä mainittussa tarkoituksessa, vaikka mitään ihmiskaupan keinoiksi yllä mainittuja tapaa ei olisi käytetty. Näitä keinoja olivat siis toisen riippuvaisen aseman tai turvattoman tilan hyväksikäyttö, erehdyttäminen tai erehdyksen hyväksikäyttäminen, korvauksen maksaminen toista vallassaan pitävälle henkilölle tai sellaisen korvauksen vastaanottaminen. Jotta kysymys olisi edellä tarkoitetusta ihmiskaupasta, tunnusmerkistön kaikkien kolmen osatekijän, eli keinojen, tekotavan ja tarkoituksen, on täytyttävä. Jos henkilö esimerkiksi on kuljetettu prostituutioon, mutta teossa ei ole käytetty edellä mainituja keinoja, kysymys ei ole ihmiskaupasta. Lisäksi vaaditaan, että osatekijöiden välillä on oltava yhteys. Teko on rangaistava tahallisena. Tahallisuuden on ulotuttava kaikkiin osatekijöihin.

Teon tarkoituksen kohdalla tahallisuusvaatimus on korkea: tekijän on täytynyt toimia nimenomaan toisen saattamiseksi yllä mainittuihin olosuhteisiin. Ihmiskauppasäännös koskee sekä rajat ylittävää että valtionsisäistä ihmiskauppaa, joskin Suomen oloissa keskeistä on rajat ylittävä toiminta.

Rangaistuksena ihmiskaupasta voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Myös ihmiskaupan yritys on rangaistava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa