Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja pakottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pakottaminen on rikos. Rikoslain mukaan pakottaminen tarkoittaa sitä, että joku oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin.

Väkivalta tarkoittaa voiman käyttöä. Väkivallan kohteena voi olla pakotettava itse mutta myös joku muu henkilö. Uhkaus tarkoittaa puolestaan sitä, että tekijä antaa uhrin ymmärtää, että häntä voi kohdata jokin paha, jollei uhri toimi pakottajan haluamalla tavalla, ja että tämän pahan toteutuminen on uhkaajan päätettävissä. Usein uhria uhataan jonkin rikoksen tekemisellä. Uhria voidaan kuitenkin uhata myös laillisella asialla esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisellä. Uhkaaminen voi tapahtua suullisesti, kirjallisesti tai elein. Oleellista on, että väkivallalla tai uhkauksella tekijä pakottaa uhrin tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin.

Jotta kysymys olisi rikoslain tarkoittamasta rangaistavasta pakottamisesta, on pakottamisen oltava oikeudetonta. Pakottamisen oikeudettomuutta arvioitaessa otetaan huomioon käytettävän pakotuskeinon laillisuus. Väkivallan käyttäminen tai sillä uhkaaminen ei yleensä ole sallittu pakottamiskeino. Lisäksi otetaan huomioon esimerkiksi se, onko pakottajalla oikeus vaatia sitä, mitä hän pakotettavalta vaatii.

Pakottamisessa on siis kysymys siitä, että uhri saadaan väkivaltaa käyttämällä tai uhkaamalla tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin. Pakottamisesta rangaistaan kuitenkin vain, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa