Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja ihmiskauppa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmiskauppa on säädetty rangaistavaksi Suomen rikoslaissa ja monissa kansainvälisissä sopimuksissa. Kyseessä on vakava kansainvälinen rikos, jossa loukataan ihmisen määräämisoikeutta ja ihmisarvoa. Kun tarkastellaan ihmiskaupan rikosoikeudellisen tunnusmerkistön täyttymistä, kiinnitetään huomiota teon keinoihin, tekotapoihin ja tarkoitukseen.

Ihmiskaupasta tuomitaan se, joka

 1. käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa taikka toista painostamalla,
 2. erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä,
 3. maksamalla korvauksen toista määräysvallassaan pitävälle henkilölle tai 
 4. ottamalla vastaan sellaisen korvauksen, ottaa toisen määräysvaltaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen parituksen tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka elimien tai kudoksien poistamiseksi. Alaikäisten kohdalla rangaistava ihmiskauppa täyttyy helpommin

Keinot

Ihmiskaupan yksi keino on toisen riippuvaisen aseman tai turvattoman tilan hyväksikäyttäminen. Riippuvainen asema voi johtua esimerkiksi perhe-, työ- tai velkasuhteesta. Myös huumeiden käyttäjä voi olla riippuvaisessa asemassa ”diileriinsä”. Jos henkilö uhkaa paljastaa toisen tekemän rikoksen tai laittoman maassa oleskelun, voidaan se katsoa myös riippuvaisen aseman hyväksikäyttämiseksi. Turvattomassa tilassa henkilö voi olla esimerkiksi asunnottomuuden tai pakolaisuuden johdosta.

Erehdyttäminen tai erehdyksen hyväksikäyttäminen on toinen ihmiskaupan keino. Kyseeseen tulevat esimerkiksi valheellisen tiedon antaminen tulevan työn luonteesta, johon henkilöä ollaan värväämässä. Kyse voi olla siis myös selvästi väärän oletuksen oikaisematta jättämisestä ja tämän erehdyksen hyväksikäyttämisestä.

Kolmas ihmiskaupan keino on korvauksen maksaminen toista vallassaan pitävälle henkilölle, vaikka ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttyminen ei edellytäkään, että henkilön hallinnan siirtämisestä maksettaisiin korvaus. Tunnusmerkistö täyttyy, kun henkilön hallinnan siirto tapahtuu.

Neljäs keino on varsinainen toisen henkilön myyminen. Tällöin toista henkilöä vallassaan pitävä ottaa vastaan korvauksen ja antaa suostumuksensa hallinnan siirtämiseen, mikä johtaa henkilön luovuttamiseen.

Tekotavat

Ihmiskaupan tekotapoja ovat toisen valtaan ottaminen, värvääminen, luovuttaminen, kuljettaminen, vastaanottaminen ja majoittaminen. Toisen valtaan ottaminen tarkoittaa joutumista valtaanottajan määräämisvallan alaiseksi vapaudenmenetyksen ohella. Värvääminen tarkoittaa puolestaan henkilön houkuttelemista tai pyytämistä ihmiskaupan kohteeksi, esimerkiksi erehdyttämällä työn laadusta. Kun henkilö suostuu, värvääminen on tapahtunut. Sitä ennen kyse on rangaistavasta yrityksestä.

Luovuttaminen ihmiskauppaa varten voi tapahtua korvausta vastaan tai ilman korvaustakin. Luovuttamisessa vallassa pitäjä luovuttaa henkilön ihmiskauppaa varten. Kuljettamisella viitataan kaikenlaiseen ihmiskaupan uhrin kuljettamiseen paikasta toiseen, ja vastaanottamisella puolestaan ihmiskaupan uhrin vastaanottamista matkan päätteeksi tai sen aikana. Majoittaminen voi olla lyhytaikaista tai pysyvää, ja sillä tarkoitetaan myös henkilön kätkemistä.

Ihmiskauppa voi tapahtua siis hyvin monella eri tavalla. Teosta rangaistaan kuitenkin vain tahallisesti tehtynä. Esimerkiksi jos majatalon pitäjä majoittaa ihmiskaupan uhria tietämättä tai ilman epäilystä toiminnan luonteesta, puuttuu häneltä rangaistavuuden edellytyksenä oleva tahallisuus.

Tarkoitus

Edellä mainittujen keinojen ja tekotapojen tarkoituksena on oltava henkilön saattaminen parituksen tai siihen verrattavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, uhrin saattaminen pakkotyöhön, ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin tai elinkauppaa varten. Ihmisarvoa loukkaavilla olosuhteilla viitataan orjuuteen verrattaviin oloihin, kuten velkaorjuuteen ja pakkoavioliittoihin. Varsinainen orjatyö tulee usein arvioiduksi törkeänä ihmiskauppana.

Alle 18-vuotiaat

Alle 18-vuotiailla on täysi-ikäisiä kattavampi suoja. Ihmiskaupparikos täyttyy alaikäisen ollessa uhrina, vaikka teossa ei olisikaan käytetty hyväksi riippuvaista asemaa, turvatonta tilaa, erehdystä tai suoritettu korvausta. Ero on siis ihmiskaupassa käytettyjen keinojen kohdalla, tekotapoja ja tarkoitusta arvioidaan samalla tavalla kuin täysi-ikäisten kohdalla.

Rangaistusseuraamus

Ihmiskauppa on vakava rikos, josta voidaan tuomita ankara vankeusrangaistus. Se, joka syyllistyy ihmiskauppaan, on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Jos rikos täyttää törkeän tekomuodon, on rangaistus vielä ankarampi.

Ihmiskaupasta rangaistaan myös yrityksenä, jolloin rangaistusasteikko on lievempi.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

 • Ihmiskaupan tunnusmerkistö kattaa keinot, tekotavat ja tarkoituksen
 • Ihmiskaupassa loukataan toisen henkilön ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta

Varoitukset

 • Ihmiskauppa on vakava kansainvälinen rikos, josta seuraa ankara rangaistus
 • Laittoman maahantuonnin järjestäminen voi olla ihmiskaupan tekomuoto

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]