Minilex - Lakipuhelin

Henkilörekisteririkos loukkaa rekisteröidyn oikeuksia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojen käsittelystä on annettu yleisiä ja yksityiskohtaisia säädöksiä. Kaikkien näiden rikkominen rangaistaan henkilörekisteririkoksena. Rangaistusvastuu edellyttää syylliseltä tahallisuutta tai vähintään törkeää huolimattomuutta.

Henkilörekisteriä pitävän tulee suunnitella etukäteen, mihin tietoja tullaan käyttämään ja käsittelemään. Itse käsittelyn on myös käytännössä noudatettava tätä suunnitelmaa. Vain rekisterinpitäjän kannalta tarpeellisia tietoja on lupa kerätä. Pääperiaate henkilötietojen rekisteröinnissä on, että toimintaan vaaditaan rekisteröitävän suostumus. Arkaluonteisia henkilötietoja ei saa käsitellä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi etninen alkuperä, ammattiliittoon kuuluminen ja tieto poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta. Rekisteröidyllä on myös tarkastusoikeus omiin tietoihinsa.

Henkilörekisteririkoksen tarkoittamia tekoja ovat siis henkilötietojen käsittely vastoin käyttötarkoitussidonnaisuutta, käsittelyn yleisiä edellytyksiä, henkilötietojen tarpeellisuutta tai virheettömyyttä, arkaluonteisia tietoja, henkilötunnusta tai henkilötietojen käsittelyä erityisiä tarkoituksia varten koskevia säännöksiä tai henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksien rikkominen. Sama koskee rekisteröidylle väärän tai harhaanjohtavan tiedon antamista tarkoituksena estää tai yrittää estää rekisteröityä käyttämästä hänelle kuuluvaa tarkastusoikeutta sekä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin siirtäminen henkilötietolain vastaisesti. Tästä siirtämisestä säädetään henkilötietolaissa muun muassa, että hekilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso. Siirrolle on asetettu myös muita edellytyksiä.

Rangaistavuuden edellytyksenä on lisäksi, että tekijä teollaan loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai olennaista haittaa. Rangaistuksena henkilörekisteririkoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa