Minilex - Lakipuhelin

Geenitekniikkarikos voi vaarantaa terveyttä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Geenitekniikkarikos koskee muuntogeenisiä organismeja. Niillä tarkoitetaan biologisia rakenteita, joilla on kyky levittää luonnossa esiintymätöntä perintöainestaan.

Yleisesti geenitekniikkarikoksen voidaan sanoa tapahtuvan, kun joku rikkoo muuntogeenisien organismien käsittelystä annettuja määräyksiä. Joka geenitekniikkalain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää suljetussa tilassa tai tarkoituksellisesti levittää ympäristöön muuntogeenisiä organismeja tai ottaa käyttöön muuntogeenisten organismien käyttöön tarkoitetun tilan.

Toiminnanharjoittajilla on erilaisia velvollisuuksia geenitekniikan käsittelyssä. Toiminnassa on aina noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta. Luvallisestakin ympäristöön levittämisestä on raportoitava siten kuin annettu lupa edellyttää. Riskinarviointivelvollisuus tarkoittaa, että ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön kohdistuvat haitat arvioidaan. Muuntogeenisien organismien ominaisuudet on otettava selville mahdollisimman tarkasti. Käsittelyn riskiarvioinnista ja organismien käytöstä suljetussa tilassa on pidettävä kirjaa. Toiminnan vastuuhenkilöiden yhteystietojen on oltava valvontaviranomaisilla ajan tasalla. Jos toimija rikkoo näitä velvoitteita, kyse on geenitekniikkarikoksesta.

Lisäksi, jos määräysten vastaisesti laiminlyödään velvollisuus tehdä ilmoituksen tai hakemus muuntogeenisten organismien käytön aloittamisesta tai hakemus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön, syyllistytään geenitekniikkarikokseen. Lisäksi muuntogeenisten organismien käytön tuloksista sekä uusien tietojen tai onnettomuuksien tai vaaratilanteiden raportoinnin laiminlyöminen on kiellettyä ja näin ollen nämä toimenpiteet laiminlyövä syyllistyy geenitekniikkarikokseen. Rankaiseminen edellyttää vähintään törkeää huolimattomuutta tai tahallisuutta. Rangaistavuuden edellytyksenä on lisäksi, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.

Rangaistuksena geenitekniikkarikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa