Minilex - Lakipuhelin

Etuoikeus suojaa kansainvälistä mallia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mallioikeus myönnetään, jos malli on uusi ja yksilöllinen. Lähtökohtaisesti mallin uutuus ja yksilöllisyys arvioidaan sen mukaan, mikä tilanne on ollut rekisteröintihakemuksen tekemispäivänä. Jos malli on ennen tuota päivää tullut julkiseksi, mallia ei pääsääntöisesti rekisteröidä. Näin ollen, kun malli halutaan rekisteröidä useassa eri maassa, eri aikaan vireille pannut hakemukset voisivat muodostaa toisilleen rekisteröinnin esteen. Etuoikeus on poikkeus pääsäännöstä. Mallioikeuden haltija, jolle on myönnetty etuoikeus, saa mallinsa rekisteröidyksi, vaikka malli olisi tullut julkiseksi ennen etuoikeusmaassa tehtyä rekisteröintiä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Suomessa tehty rekisteröintihakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin toisessa valtiossa tehty hakemus, jolloin hakemuksen uutuutta ja yksilöllisyyttä arvioidaan hakemuspäivän sijasta etuoikeuspäivän mukaisesti. Etuoikeussäännöstön soveltamisen edellytyksenä on, että kyseiset valtiot ovat liittyneet Pariisin yleissopimukseen, joka suojelee teollisoikeuksia, tai jos se on allekirjoittanut Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen. Käytännössä etuoikeutta voi pyytää myös silloin, kun valtio ei ole liittynyt edellä mainittuihin sopimuksiin. Rekisteriviranomainen nimittäin voi erityisistä syistä katsoa, että muualla tehty hakemus rinnastuu riittävän vahvasti sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen. Tällaisiksi hakemuksiksi Patentti- ja rekisterihallitus katsoo esimerkiksi rekisteröityjä yhteisömalleja käsittelevälle virastolle (OHIM) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO) tehdyt hakemukset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa