Minilex - Lakipuhelin

Etuoikeuden hakeminen kansainväliselle mallille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Etuoikeus tarkoittaa, että Suomessa tehty hakemus katsotaan tehdyksi samanaikaisesti kuin hakemus toisessa valtiossa, jos malli on esitetty mallin rekisteröintiä, joka on tehty teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liittyneessä valtiossa. Käytännössä etuoikeutta voi pyytää myös silloin, kun valtio ei ole liittynyt edellä mainittuihin sopimuksiin. Etuoikeutta voivat nimittäin vastaavasti vaatia Suomessa ne hakijat, jotka ovat tehneet yhteisömallia koskevan hakemuksen rekisteröityjä yhteisömalleja käsittelevälle virastolle (OHIM) tai kansainvälistä rekisteröintiä tarkoittavan hakemuksen Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOssa. Saadakseen etuoikeuden, mallioikeuden haltijan on pyydettävä sitä Suomessa tehdyssä rekisteröintihakemuksessa. Jos hakemus sisältää useita malleja, etuoikeus voi koskea niitä kaikkia tai vain osaa malleista. Tällöin etuoikeutta voidaan pyytää useiden, myös eri maissa tehtyjen hakemusten perusteella. Hakemuksessa on ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty. Kyseisen hakemuksen numero on myös ilmoitettava. Rekisteröintiä mallille tulee hakea Suomessa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun rekisteröintiä on haettu toisessa valtiossa. Määräaika on ehdoton. Rekisteriviranomainen voi välipäätöksellä kehottaa hakijaa näyttämään toteen etuoikeuden toimittamalla määräajassa viranomaiselle etuoikeuden perustana olevan hakemuksen vastaanottaneen viranomaisen antaman todistuksen hakemuksen tekemispäivästä ja hakijan nimestä sekä viime mainitun viranomaisen oikeaksi todistaman jäljennöksen hakemuskirjasta ja siihen liitetystä mallia esittävästä kuva-aineistosta. Tätä määräaikaa ei saa määrätä päättymään ennen kuin kolme kuukautta on kulunut Suomessa tehdyn hakemuksen tekemispäivästä. Jollei rekisteriviranomaisen antamaa välipäätöstä noudateta, ei etuoikeutta saavuteta. Eli jos etuoikeuden hakija ei noudata annettua määräaikaa todistuksen toimittamisesta, hän ei voi saada etuoikeutta. Etuoikeus voi perustua ainoastaan ensimmäiseen hakemukseen, jossa malli on esitetty. Mikäli ensimmäisen hakemuksen tekijä tai hänen oikeudenomistajansa on samalle viranomaiselle myöhemmin tehnyt samaa mallia tarkoittavan hakemuksen, voidaan myöhempi hakemus esittää etuoikeuden perustaksi edellytyksellä, että sitä tehtäessä aikaisempi hakemus oli peruutettu, jätetty sillensä tai hylätty asiakirjojen tulematta julkisiksi eikä hakemuksesta ollut jäänyt voimaan mitään oikeutta eikä se ollut ollut etuoikeuden perustana. Jos etuoikeus on saavutettu myöhemmän hakemuksen perusteella, ei aikaisempaan hakemukseen enää voida vedota etuoikeuden perustana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa