Minilex - Lakipuhelin

Esteellinen mallihakemus hylätään


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lähtökohtaisesti mallin rekisteröintihakemuksessa olevat virheet ja puutteet pyritään korjaamaan. Mallin rekisteröintihakemusta käsiteltäessä rekisteriviranomaisen on tutkittava, ovatko edellytykset mallin rekisteröimiseksi olemassa. Jos havaitaan, että hakemuksen hyväksymiselle on jokin este, tulee hakijaa välipäätöksellä kehottaa määräajassa antamaan lausumansa tai korjaamaan hakemus. Jollei hakija välipäätöksessä määrätyn ajan kuluessa anna lausumaa tai ryhdy toimenpiteisiin korjatakseen puutteellisuuden, josta on huomautettu, hakemus on jätettävä sillensä. Hakijalle annetussa välipäätöksessä on myös mainittava tästä seuraamuksesta. Sillensä jätetty hakemus otetaan kuitenkin uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hakija kahden kuukauden kuluessa välipäätöksessä määrätyn ajan päättymisestä sitä pyytää sekä antaa lausumansa tai ryhtyy toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja saman ajan kuluessa suorittaa vahvistetun uudelleenkäsittelymaksun. Uudelleen käsittely voi tapahtua vain kerran. Mikäli hakijan antaman lausuman jälkeen vielä on olemassa este hakemuksen hyväksymiselle ja hakijalla on ollut tilaisuus antaa lausumansa esteestä, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle, jollei ole aihetta antaa hakijalle uutta välipäätöstä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa