Minilex - Lakipuhelin

Avustuspetos voi hyödyttää tekijää tai jotakuta toista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avustuspetoksella pyritään hankkimaan taloudellista hyötyä itse tekijälle tai vaihtoehtoisesti jollekin toiselle. Joka antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan tai jättää ilmoittamatta sellaisesta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, josta myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten on erityisesti velvoitettu ilmoittamaan, ja siten hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, syyllistyy avustuspetokseen.

Avustuksella tarkoitetaan taloudellista tukea, joka myönnetään muuhun kuin henkilökohtaiseen kulutukseen. Sosiaaliavustukset eivät siis kuulu avustuspetoksen tarkoittamien avustusten piiriin. Avustus on sellainen tuki, joka myönnetään lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai muun yhteisön tai säätiön varoista. Samoin Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta, Euroopan yhteisöjen hoidossa olevista tai niiden puolesta hoidetuista talousarvioista myönnetty taloudellinen tuki on tässä tarkoitettua avustusta. Tällaisia avustuksia ovat esimerkiksi ne avustukset ja tuet, jotka maksetaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta, rakennerahastoista, kuten Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosasto, sekä koheesiorahasto. Taloudellisena tukena pidetään myös lainaa, korkotukea ja lainan vakuutta. Avustuksella tarkoitetaan myös valtionosuutta tai -avustusta kunnalle tai kuntayhtymälle.

Avustuspetoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa