Minilex - Lakipuhelin

Avustuspetos on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avustuspetos on Suomen rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko, jonka seuraamus riippuu muun muassa teon törkeyden asteesta. 

Avustuksella tarkoitetaan sellaista taloudellista tukea, joka myönnetään johonkin muuhun kuin henkilökohtaiseen kulutukseen. Avustus voi ensinnäkin olla valtion, kunnan tai jonkin muun julkisyhteisön taikka muun yhteisön tai säätiön varoista myönnetty taloudellinen tuki. Sen myöntäminen voi olla lakisääteistä tai harkinnanvaraista. Avustuksena pidetään tämän lisäksi taloudellista tukea, joka myönnetään Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta tai sellaisesta talousarviosta, joka on Euroopan yhteisöjen hoidossa tai jota hoidetaan niiden puolesta. Myös kunnalle tai kuntayhtymälle osoitettu valtionosuus tai -avustus on tässä tarkoitettua avustusta. 

Avustuspetokseen syyllistyy ensinnäkin se, joka antaa avustuksesta päättävälle väärän tiedon sellaisesta seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin. Myös tällaisen seikan salaaminen merkitsee avustuspetokseen syyllistymistä.

Avustuspetokseen voi syyllistyä myös laiminlyömällä ilmoitusvelvollisuuden. Se, joka jättää ilmoittamatta avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden muutoksesta, syyllistyy avustuspetokseen. Edellytyksenä on lisäksi, että tällaisesta muutoksesta on joko myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten erityisesti velvoitettu ilmoittamaan.

Avustuspetoksen rangaistavuuden edellytyksenä on vielä, että henkilö hankkii tai yrittää hankkia näillä toimilla itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä.

Seuraamuksena avustuspetoksesta on sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Kun avustuspetoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä ja avustuspetos on lisäksi kokonaisuutena arvostellen törkeä, on kyseessä törkeä avustuspetos. Tällaisesta avustuspetoksesta on tekijä tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa