Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen todistustaakka ja näytön riittävyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Asianosaisen on siis näytettävä seikka toteen sen uhalla, että sen katsotaan olevan toteennäyttämätön. Tätä asianosaisen riskiä näytön riittämättömyydestä kutsutaan todistustaakaksi. Tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko asianosainen esittänyt uskottavan näytön vaatimuksensa tai vastustamisensa tueksi.

Asianosaisen on siis vaatimuksensa menestymiseksi osoitettava oikeustosiseikan paikkansa pitävyys tai kumottava vastapuolen esittämä väite vastanäytöllä. Kantajan tulee näyttää toteen ne seikat, jotka tukevat kannetta, ja toisaalta vastaajan tuodessa edukseen esiin jonkin seikan, on hänenkin vahvistettava se todisteilla. Yleisesti tunnetusta seikasta näytön esittäminen ei kuitenkaan ole tarpeen. Riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu, näyttö ei myöskään ole tarpeen asianosaisen tunnustamasta seikasta tai sellaisesta seikasta, josta asianosaiset ovat yksimielisiä.

Asianosainen kantaa riskin siitä, että hänen väitteensä jäävät näyttämättä toteen tai että vastapuolen väitteet jäävät kumoamatta. Jos asianosainen esimerkiksi väittää, että vastapuoli on hänelle velkaa jonkin rahasumman ja haluaa, että tuomioistuin velvoittaa vastaajan maksamaan kyseisen rahasumman, tulee hänen esittää tämän asiantilan paikkansa pitävyys esimerkiksi velkakirjan ja todistajien lausuntojen muodossa. Asianosaisen voikin olla hyvä ottaa yhteyttä asiantuntijaan, joka osaa sanoa, millaista selvitystä asiassa kannattaa hankkia. Etenkin laajoissa tai muutoin moninaisissa riita-asioissa voidaan tarvita paljon erilaisia selvityksiä, joiden hankkimista asianosainen ei välttämättä ole itse tullut ajatelleeksi. Tällöin kokeneen asiantuntijan apu tulee tarpeeseen.

Tuomioistuimen tehtävänä on puolestaan arvioida se, onko asianosaisten esittämä näyttö riittävä halutun oikeusseuraamuksen toteuttamiseksi. Tuomioistuin perustaa ratkaisunsa koko näytön perusteella. Jos asianosainen ei ole esittänyt riittävää näyttöä omien vaatimustensa tueksi tai on mahdollisesti esittänyt todisteita, jotka vahvistavat vastapuolen väitteiden paikkansa pitävyyttä, ei tuomioistuin voi ratkaista asiaa hänen hyväkseen. Asianosaisen esittämän seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää siis sitä, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Mikäli kyse on sellaisen yksityisoikeudellisen saatavan määrästä, josta ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä tai se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, voi tuomioistuin arvioida saatavan määrän.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa