Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen kuulustelu siviiliprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosaisten kuuleminen on yleensä ratkaisevan tärkeää asian selvittämiseksi, sillä juuri he ovat yleensä itse parhaiten perillä siitä, mitä asiassa todellisuudessa on tapahtunut, ja joskus asianosaiset voivat myös olla ainoita saatavilla olevia tietolähteitä. Asianosaisen kuulemisessa aktualisoituu siis parhaan todistusaineiston periaate. Asianosaisten kuulemisen merkitystä korostaa asianosaisten totuudessapysymisvelvollisuus.

Asianosaista voidaan siis kuulustella todistelutarkoituksessa. Sellaista asianosaista, joka ei kuitenkaan ole täyttänyt 15 vuotta tai jonka henkinen toiminta on häiriintynyt, voidaan kuulustella todistelutarkoituksessa vain, jos tuomioistuin harkitsee tämän soveliaaksi ja jos henkilökohtaisella kuulemisella on asian selvittämiseksi keskeinen merkitys eikä kuuleminen todennäköisesti aiheuta kuultavalle sellaista kärsimystä tai muuta haittaa, joka voi vahingoittaa häntä tai hänen kehitystään.

Siviiliprosessissa asianosaisia kuullaan todistelutarkoituksessa vapaasti ilman totuusvakuutusta. Riita-asiassa asianosaisen on pysyttävä totuudessa, tehdessään selkoa niistä seikoista, joihin hän vetoaa jutussa ja lausuessaan mielipiteensä vastapuolen esittämistä seikoista sekä vastatessaan tehtyihin kysymyksiin. Eli vaikka asianosaisilla onkin oma intressi asiassa, heillä on silti velvollisuus pysyä totuudessa. Asianosaisen kuulusteluun rinnastetaan hänen laillisen edustajansa kuuleminen todistelutarkoituksessa.

Todistelutarkoituksessa kuultavan asianosaisen tulee esittää kertomuksensa suullisesti viittaamatta kirjalliseen kertomukseen. Hän saa kuitenkin käyttää muistinsa tukemiseksi kirjallista muistiinpanoa. Jos asianosainen suullisessa kertomuksessaan poikkeaa siitä, mitä hän on aikaisemmin tuomioistuimelle kertonut, tai ei anna kertomusta, saadaan hänen aikaisempaa kertomustaan käyttää todisteena siltä osin kuin suullinen kertomus poikkeaa aikaisemmasta kertomuksesta tai hän ei ole sitä antanut.

Asianosaisten kuulustelu kustakin osakysymyksestä tulee tapahtua ennen muiden todistajien kuulemista kyseisistä seikoista. Asianosaisen kuuleminen toteutetaan samalla tavoin kuin todistajan kuuleminen, mikä tarkoittaa pää-, vasta- ja uudelleenkuulustelua sekä kuulemisen suullisuutta ja välittömyyttä.  Asianosaisella ei ole samanlaista todistamisvelvollisuutta kuin sivullisella todistajana, mikä tarkoittaa sitä, ettei asianosaiseen voida kohdistaa pakkokeinoja sen johdosta että hän kieltäytyy vastaamasta johonkin kysymykseen. Vapaan todistusharkinnan mukaisesti tuomioistuimen tulee harkita asianosaisen todistelun näyttöarvo kokemussääntöjen ja uskottavuuden perusteella, ottaen kuitenkin huomioon sen, että asianosaisella on asiassa henkilökohtainen intressi ja varmasti myös paljon vahvemmat mielipiteet ja erilaiset vaikuttimet kuin sivullisella todistajalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa