Minilex - Lakipuhelin

Kuulemisvelvollisuuden laiminlyönti - KKO:2015:20


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Asianosaisen kuuleminen
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Todistelu
    Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen

Käräjäoikeus oli rikosasiassa päättänyt, ettei vastaaja A:n esitutkintakertomusta saanut hyödyntää todisteena asiassa, ja katsonut muun näytön perusteella, että A oli syyllistynyt niihin rikoksiin, joista syyttäjä oli vaatinut hänelle rangaistusta. A:n valitettua hovioikeuteen syyttäjä oli vastauksessaan vedonnut A:n esitutkintakertomukseen. Hovioikeus katsoi, että syyttäjä voi vedota esitutkintakertomukseen näyttönä A:ta vastaan, esitutkintakertomuksen osaltaan vahvistavan käräjäoikeuden muusta näytöstä tekemän johtopäätöksen oikeellisuuden ja myös näistä syistä pääkäsittelyn toimittamisen asiassa olevan selvästi tarpeetonta. Hovioikeuden katsottiin menetelleen virheellisesti, kun se ei ollut varannut A:lle tilaisuutta lausua esitutkintakertomuksen huomioon ottamisesta asiassa ja kun se oli ratkaistessaan asian kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella käyttänyt esitutkintakertomusta todisteena.

Tapauksessa A:ta syytettiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, ajoneuvoverorikkomuksesta ja kahdesta kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. A:n hallinnassa ollutta henkilöautoa oli kuljetettu vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle aiheuttaen. Syyttäjä vetosi haastehakemuksessaan henkilötodistelun lisäksi siihen, että A oli esitutkinnassa tunnustanut kuljettaneensa kyseistä autoa tapahtuma-ajankohtana ja lisäksi kertonut, ettei hän muistanut ajon aikaisista tapahtumista mitään. Käräjäoikeudessa A kuitenkin kiisti teot, koska hän ei ollut kuljettanut kyseistä autoa syytteessä kerrotussa tilaisuudessa. A vaati, ettei syyttäjä saanut hyödyntää hänen esitutkintakertomustaan, koska hänelle ei ollut kerrottu hänen oikeuksistaan pysyä vaiti ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen.

Käräjäoikeus tuomitsi A:n teoista yhteiseen 8 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.

Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus on menetellyt asiassa virheellisesti, koska hovioikeus on käyttänyt A:n esitutkintakertomusta ratkaisuperusteenaan siinä, ettei asiassa toimiteta pääkäsittelyä. Korkein oikeus katsoi, että hovioikeus on laiminlyönyt asianosaisen kuulemisvelvollisuuden, koska se ei ole varannut A:lle tilaisuutta lausua hänen esitutkintakertomuksensa hyödyntämistä koskeneesta syyttäjän vaatimuksesta eikä esitutkintakertomuksen merkityksestä arvioidessaan pääkäsittelyn toimittamista koskenutta pyyntöä. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja palautti asian Helsingin hovioikeuteen.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »