Minilex - Lakipuhelin

Yhdenvertaisuuden toteuttaminen ei ole syrjintää


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Toisinaan ihmisten erilainen kohtelu voi olla oikeutettua. Jos menettelyssä on kyse lakiin perustuvan yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisesta, ei tätä voida pitää syrjintänä. Myöskään työtehtävien laatua koskeviin vaatimuksiin liittyvä erilainen kohtelu ei ole syrjintää. Tällaisen toiminnan on kuitenkin oltava oikeutettua ja suhteellisuusperiaatteen mukaista. Suhteellisuusperiaate tarkoittaa siis sitä, että toiminta on mitoitettava oikein. Henkilöitä ei saa asettaa erilaiseen asemaan tai kohdella eri lailla enempää kuin on tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi. Erilainen kohtelu voi olla myös iän perusteella oikeutettua, jos sillä on perusteltu tavoite, joka liittyy esimerkiksi työllisyyspolitiikkaan tai työmarkkinoihin. Iän perusteella tapahtuva erilainen kohtelu voi olla mahdollista myös silloin, kun se johtuu sosiaaliturvajärjestelmien eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa