Minilex - Lakipuhelin

Valtion velvollisuus turvata perusoikeudet


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Julkisella vallalla on perustuslain tasoinen velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Viranomaisten tulee siis toiminnassaan edistää perusoikeuksien toteutumista ja välttää toimenpiteitä, jotka rajoittavat niitä. Valtiolla on toisaalta oman aktiivisen perusoikeuksien turvaamisvelvoitteensa lisäksi myös velvollisuus varmistaa, että oikeuksien rikkomukset tutkitaan ja että niistä rangaistaan. Perusoikeuksista on kuitenkin mahdollista säätää tilapäisiä poikkeuksia lailla, kun ne ovat ehdottoman välttämättömiä. Poikkeukset ovat mahdollisia Suomea kohtaan tehdyn aseellisen hyökkäyksen yhteydessä tai sellaisissa kansakuntaa uhkaavissa poikkeusoloissa, jotka ovat rinnastettavissa aseellisen hyökkäyksen vakavuuteen ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa