Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden suoja on turvattu perustuslailla


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jokaisen ihmisen omaisuuden suoja on turvattu perustuslain tasolla. Jokaisella on oikeus käyttää omaisuuttaan haluamallaan tavalla ja muiden tulee kunnioittaa toisen omaisuutta. Ketään ei voida myöskään estää tai rajoittaa käyttämästä omaa omaisuuttaan parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lailla kuitenkin voidaan säätää erillisiä säännöksiä omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen. Lunastus on mahdollista, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kuitenkaan saada toimittaa, mikäli lunastuksen tarkoitus on mahdollista saavuttaa jollain muullakin tavalla, tai jos lunastuksesta aiheutuva yksityinen haitta on suurempi kuin siitä aiheutuva yleinen etu. Lunastettavasta omaisuudesta tulee aina määrätä omaisuuden käyvän arvon mukainen täysi korvaus.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa