Minilex - Lakipuhelin

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate kuuluu yleisiin oikeusperiaatteisiin, jotka ohjaavat viranomaisten toimintaa. Laillisuusperiaatteen mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi. Laillisuusperiaate sisältää siis niin sanotun taannehtivan lainsäädännön kiellon. Rikoksesta ei myöskään saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty. Laillisuusperiaatteesta johtuen mukaan rikossäännöksen on oltava tarkkarajainen eikä tulkintaa voida laajentaa koskemaan sellaista toimintaa, jonka ei voida katsoa sopivan säännöksen sanamuodon sisältöön.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa