Minilex - Lakipuhelin

Verotukseensa tyytymättömällä on oikeus muutoksenhakuun


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Mikäli ei ole tyytyväinen toimitettuun verotukseen, siihen on mahdollista hakea muutosta.

Verotukseen voi hakea muutosta ensinnäkin verovelvollinen itse. Lisäksi muutosta saa hakea jokainen muu, jonka oman veron määrään verotus vaikuttaa sekä se joka on veron suorittamisesta vastuussa. Yhtymällä on mahdollisuus hakea muutosta yhtymän tulon ja varallisuuden vahvistamiseen, sekä niiden jakoon yhtymän osakkaille.

Verotusta koskevat oikaisuvaatimukset ratkaisee verotuksen oikaisulautakunta. Muutosta haetaan verotuksen oikaisulautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, jollei asiaa jo ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu. Oikaisuvaatimus tehdään toimittamalla se määräajassa Verohallinnolle.
Verovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun tulee lähtökohtaisesti tehdä oikaisuvaatimus viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos ei ole tyytyväinen myöskään oikaisulautakunnan päätökseen, siihen on mahdollista hakea muutosta valittamalla. Muutosta haetaan hallinto-oikeudelta.

On tärkeä huomata, että vaikka verotukseen on haettu muutosta, jo määrätty vero on maksettava. Veron ulosotto voidaan kuitenkin muutoksenhakuviranomaisen toimesta kieltää tai keskeyttää.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa