Minilex - Lakipuhelin

Yleiset periaatteet: Verovelvollisen kuuleminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tietyissä tilanteissa verovelvollista on kuultava asiassaan. Verovelvolliselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, mikäli verotusta toimitettaessa poiketaan olennaisesti verovelvollisen antamasta veroilmoituksesta, tai mikäli viranomainen oikaisee verotusta verovelvollisen vahingoksi. Tämä on perusteltua, sillä kummassakin tapauksessa veroseuraamukset voivat olla yllättäviä tai ainakin epätoivottuja.

Verovelvolliselle tulee lisäksi tarvittaessa asettaa kohtuullinen määräaika vastineen tai muun selvityksen antamiseen. Se, mitä kohtuullisella ajalla tarkoitetaan, riippuu tapauksesta ja sen laadusta. Pyydettäessä verovelvolliselta vastinetta tai muuta selvitystä tulee mainita, mistä seikoista selvitystä erityisesti tulee esittää.

Kuulemisperiaate edistää verovelvollisen oikeusturvaa sekä yhdenvertaista kohtelua. Verovelvollisen on hyvä tuntea oikeutensa, mutta myös velvollisuutensa, jotta verotus tapahtuu sujuvasti ja oikeudenmukaisesti.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »