Minilex - Lakipuhelin

Lainvoimainen ennakkoratkaisu sitoo verottajaa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Verovelvollisen ja yhteisön on mahdollista hakea verokysymyksiinsä ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisulla saa selville sen, miten verotuksessa toimitaan hakijan kohdalla. Ennakkoratkaisu mahdollistaa verovaikutusten ennakoinnin ja helpottaa taloudellista päätöksentekoa. Ennakkoratkaisua on mahdollista hakea Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta

Ennakkoratkaisu sitoo verottajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lainvoimaista ennakkoratkaisua tulee hakijan vaatimuksesta noudattaa sitovana siinä verotuksessa, jota varten ratkaisu on haettu. Ennakkoratkaisu on lainvoimainen silloin, kun siihen ei ole enää mahdollista hakea muutosta. Ennakkoratkaisu ei kuitenkaan ole sitova, mikäli hakemuksen perusteena olleet oleelliset tiedot ovat olleet virheellisiä.

Verohallinnon ennakkoratkaisun hakumenettelystä sekä muutoksenhausta säädetään verotusmenettelystä annetussa laissa, keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun muutoksenhausta taas verohallinnosta annetussa laissa. Hakemusta tehtäessä voi tarvittaessa turvautua lakimiehen apuun.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa