Minilex - Lakipuhelin

Verotuksen muuttaminen tarkoittaa verotuksen korjaamista oikeaksi


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Verotuksessa tapahtuu ajoittain virheitä. Virheen sattuessa verovelvollinen voi itse hakea muutosta verotukseen, tai Verohallinto voi korjata virheellisesti toimitetun verotuksen todellista tilaa vastaavaksi. Verohallinto voi muuttaa verotusta, tai toimittaa verotuksen muutoksenhakuviranomaisen päätöksen perusteella uudelleen. Verotusta voidaan muuttaa joko verovelvollisen hyväksi taikka vahingoksi

Verotuksen muuttaminen tulee tehdä vaaditussa määräajassa ja muutenkin laissa määrätyllä tavalla. Muussa tapauksessa mahdollisuus muuttamiseen menetetään. Määräajan pituus riippuu siitä, oikaistaanko verotusta verovelvollisen hyväksi vai vahingoksi. Lisäksi verovelvollisen vahingoksi oikaistaessa merkitystä on sillä, mistä syystä verotus on toimitettu virheellisesti - esimerkiksi onko syy verovelvollisen laiminlyönti vai jokin muu. Verotuksen oikaisun katsotaan tapahtuneen määräajassa, mikäli Verohallinnon päätös oikaisusta on tehty ennen määräajan päättymistä.

Oman oikeusturvansa vuoksi kannattaa selvittää myös verovelvollisen mahdollisuus muutoksenhakuun. Jos verosääntely tuntuu vaikeaselkoiselta, voi aina turvautua asiantuntijan apuun.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa