Minilex - Lakipuhelin

Yleiset periaatteet: Tiedoksianto verovelvolliselle


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Aivan kuten verovelvollisen on annettava tarpeelliset tiedot veroviranomaiselle, myös veroviranomaisen on tiedotettava verovelvollista laissa määrätyllä tavalla.

Ensinnäkin verotuspäätös, päätös oikaisuvaatimukseen sekä muu asiakirja tulee toimittaa tiedoksi verovelvolliselle.

Verovelvollisella saattaa olla veroasioita hoitavan edustaja tai valtuutettu. Jos tästä on ilmoitettu asianhoitajaksi Verohallinnon asiakasrekisteriin, tulee tiedoksianto toimittaa tälle verovelvollisen lailliselle edustajalle tai valtuutetulle.

Todisteellinen tiedoksianto yhteisölle, yhteisetuudelle ja yhtymälle toimitetaan sen ilmoittamaan osoitteeseen.

Tiedonantoperiaate edistää verovelvollisen oikeusturvaa sekä yhdenvertaista kohtelua. Verovelvollisen on hyvä tuntea oikeutensa, mutta myös velvollisuutensa, jotta verotus tapahtuu sujuvasti ja oikeudenmukaisesti.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa