Minilex - Lakipuhelin

Velkojan hakemuksen käsittely


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Velkojan hakemuksen käsittely alkaa tiedoksiantamisella velalliselle. Tästä huolehtii tuomioistuin. Velalliselle varataan samalla tilaisuus antaa määräpäivään mennessä kirjallinen lausuma.

Jos velallinen ei anna kirjallista vastausta tai ei siinä vastusta konkurssiin asettamistaan, tutkii tuomioistuin velkojan hakemuksen perusteella, onko konkurssiin asettamiselle edellytykset. Jos velallinen vastustaa hakemusta, käsitellään asia istunnossa tai kansliassa, mikäli velallinen suostuu siihen. Mikäli velallista ei tavoiteta, epäselvä lausuma tulkittaneen konkurssia vastustavaksi. Jos velallinen antaa myöhästyneen lausuman, otetaan se huomioon päätettäessä hakemuksen hyväksymisestä, mutta myöhässä tullut vastustaminen ei enää anna velalliselle oikeutta saada konkurssiasiaa hakemusasian istuntoon käsiteltäväksi.

Istuntoon kutsutaan sekä velallinen että hakijana oleva velkoja. Vaikka velallinen jää pois istunnosta tai ei toimita pyydettyä lausumaa, voidaan velkojan hakemus ratkaista. Konkurssiasiassa pyritään yhtenäiseen käsittelyyn, mutta hyväksyttävästä syystä, kuten velkojalle tarjotusta vakuudesta tai maksusta, hakemuksen käsittelyä voidaan lykätä. Syyn hyväksyttävyyden ratkaisee yksin tuomioistuin. Velallisen vaatimuksesta käsittelyä voidaan ilman velkojan suostumusta lykätä enintään yhdellä viikolla.

Kuolinpesän tapauksessa tuomioistuimen on annettava harkinnan mukaan pesälle, suurimmille velkojille ja pesänselvittäjälle tilaisuus antaa kirjallinen lausuma.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa