Minilex - Lakipuhelin

Konkurssihakemuksen on oltava kirjallinen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssihakemuksen on oltava kirjallinen ja se on allekirjoitettava. Kirjallisen muodon lisäksi konkurssihakemus voidaan tehdä myös sähköisenä. Hakemuksessa on mainittava hakijan vaatimus ja sen perustelu, velallisen nimi ja kotipaikka sekä yksilöintitunnus sekä hakijan tai tämän edustajan puhelinnumero ja osoite.

Jos velallinen itse hakee konkurssia, on velallisen liitettävä hakemukseen selvitys omaisuudestaan ja sen arvosta, tieto velkojensa kokonaismäärästä sekä luettelo suurimmista velkojistaan ja velkojien yhteystiedot. Velkoja-aloitteisessa konkurssissa velkojan tulee esittää kaupparekisteriote ja asiakirjoja, jotka osoittavat velallisen maksukyvyttömyyden. Jos on erityistä syytä, tuomioistuin voi vaatia muuta selvitystä valallisen taloudellisesta asemasta.

Hakijan on ilmoitettava konkurssihakemuksessaan, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen; onko velallisen pääintressien keskus Suomessa vai haetaanko konkurssia pelkästään täällä sijaitsevaan toimipaikkaan. Jos on kuitenkin ilmeistä, että kyseessä on tavallinen suomalainen konkurssi, ei perustetta tarvitse erikseen mainita. Hakijan on pystyttävä todistamaan suomalainen pääintressien keskus tai toimipaikka, jotta konkurssihakemus tulisi tutkittavaksi.

Kuolinpesän konkurssihakemukseen tulee liittää perukirja tai mahdollinen muu selvitys kuolinpesän ylivelkaisuudesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa