Minilex - Lakipuhelin

Menettelyyn osallistumisen kustannukset


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa konkurssiin asettamista koskevassa asiassa noudatetaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Konkurssiasioiden käsittelyssä on kysymys sellaisesta hakemuslainkäytöstä, jonka osalta myös oikeudenkäyntikulujen korvaaminen poikkeaa tavanomaiseen riita-asiaan sovellettavasta sääntelystä.

Konkurssihakemuksessa on mahdollista esittää vaatimus hakijan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, mutta hakijavelkoja ei normaalisti saa korvausta kustannuksistaan.

Oikeudenkäyntikulujen tuomitseminen korvattavaksi vaatii erityistä syytä. Konkurssimenettelyn yhteydessä erityisenä syynä voi tulla kyseeseen lähinnä velallisen pitkitetty ja asiallisesti aiheeton vastustus.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa