Minilex - Lakipuhelin

Velkakirjojen jaottelu juokseviin ja tavallisiin


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkakirjat jaotellaan perinteisesti juokseviin ja tavallisiin velkakirjoihin. Laissa on omia säännöksiä sekä juoksevien, että tavallisten velkakirjojen osalta. Tavallisessa velkakirjassa velallinen sitoutuu suorittamaan velan tietylle velkakirjassa nimetylle henkilölle. Juokseva velkakirjalla sen sijaan voidaan antaa velkojan oikeudet joko velkakirjan haltijalle tai nimetylle henkilölle tai tämän määräämälleen.

Juoksevat velkakirjat voidaan jakaa vielä haltijavelkakirjoihin ja määrännäisvelkakirjoihin. Haltijavelkakirjassa velkojaksi on nimetty velkakirjan haltija tai velkakirjassa ei ole sanottu velkojasta mitään. Määrännäisvelkakirjassa velkojaksi on nimetty tietty henkilö, mutta lisäksi velkakirjaan on otettu maininta siitä, että velkoja voi luovuttaa velkakirjan velkojan oikeuksin kolmannelle.

Erottelua tehtäessä tavallisen ja juoksevan velkakirjan välillä velkakirjan otsikolla tai muulla nimeämisellä ei ole merkitystä. Velkakirjan sisältö ratkaisee sen luonteen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »