Minilex - Lakipuhelin

Valtakirjan muoto on yleensä avoin


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Valtakirja on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen. Valtuutuksen syntyminen edellyttää, että valtuutetun kelpoisuus on asiakirjassa yksilöity. Valtuutusasiakirja voi olla hyvin suppea kuten avoin asianajovaltakirja, jossa on yleensä vain nimike "valtakirja", päiväys ja valtuuttajan allekirjoitus. Avoin asianajovaltakirja oikeuttaa ainoastaan edustamaan päämiestä tuomioistuimissa ja viranomaisissa.

Valtakirja voi myös olla hyvin yksilöity ja siinä on voitu käyttää useita tarkentavia ehtoja. Valtakirjaan saattaa esimerkiksi sisältyä maininta, kenen kanssa valtuutettu on oikeutettu tekemään oikeustoimen sekä vähimmäiskauppahinta, minkä ylittyessä valtuutettu on kelpoinen tekemään sopimuksen. Tällaiset ehdot ovat aina sitovia, jos ne on merkitty valtakirjaan. Mikäli ehdoista on ilmoitettu ainoastaan suullisesti valtuutetulle, tulee päämies sidotuksi ”huonompaankin” sopimukseen, ellei vastapuoli ole ollut tietoinen kelpoisuutta rajoittavista ehdoista.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa