Minilex - Lakipuhelin

Prokura ja prokuristi


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Prokura merkitsee valtakirjaa, jonka elinkeinonharjoittaja voi antaa toiselle henkilölle merkkinä valtuutuksesta. Prokuran haltijasta käytetään nimitystä prokuristi.

Prokuristin toimivalta on laaja: hän voi toimia päämiehensä puolesta kaikessa, mikä kuuluu päämiehen liiketoiminnan harjoittamiseen, ja hän on oikeutettu kirjoittamaan päämiehen toiminimen. Kiinteän omaisuuden tai tontinvuokraoikeuden luovuttamiseen ja kiinnityksen hakemiseen edellytetään kuitenkin erityinen valtuutus. Mikäli prokura on kirjallinen, voi prokuristi tämän nojalla edustaa elinkeinonharjoittajaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa.

Prokura voidaan antaa myös usealle henkilölle siten, että he voivat käyttää sitä ainoastaan yhdessä, jolloin kyseessä on yhteisprokura. On myös mahdollista määrätä, että prokuristi saa edustaa yhtiötä yhdessä yhden tai useamman yhtiömiehen kanssa.

Prokuristin tulee toiminimen kirjoittaessaan osoittaa prokuristiasemansa asianmukaisella lisäyksellä, joita ovat esimerkiksi ilmaisut prokuristina, per procuram ja p.p.

Prokuristi ei voi siirtää prokuraa toiselle henkilölle. Prokura on mahdollista peruuttaa milloin vain. Huomattava on kuitenkin, ettei päämiehen kuolema lakkauta prokuraa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa