Minilex - Lakipuhelin

Valtuutetun vahingonkorvausvastuu


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Valtuutettu vastaa sopimuspuolelle vahingosta, joka syntyy sen johdosta, että hänen tekemänsä sopimus ei sido valtuuttajaksi ilmoitettua henkilöä. Tämä edellyttää, että valtuutettu ei pysty osoittamaan, että hän toimi valtuutuksen perusteella tai että hänen tekemänsä sopimus muuten sitoo valtuuttajaksi ilmoitettua henkilöä.

Valtuutettu ei kuitenkaan joudu vahingonkorvausvastuuseen, jos sopimuksen toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että valtuutusta ei ollut sopimuksentekotilanteessa. Valtuutettu ei myöskään joudu vastaamaan vahingoista sopimuksen perusteella, jos valtuutus oli jostakin erityisestä hänelle tuntemattomasta syystä pätemätön. Tämä edellyttää myös, että sopimuksen toinen osapuoli ei voinut kohtuudella olettaa valtuutetun tienneen tästä pätemättömyydestä.

Valtuutettu voi joutua vastuuseen myös valtuuttajalle aiheuttamistaan vahingoista. Tällainen tilanne voi esimerkiksi syntyä, jos valtuutettu ei noudata valtuuttajan antamia ohjeita tai jättää tekemättä valtuuttajan kannalta tärkeän sopimuksen. Valtuutettu vastaa valtuuttajalle sen perusteella, mitä he ovat keskenään sopineet valtuutuksesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa