Minilex - Lakipuhelin

Valtakirja valtuutuksen osoituksena


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Valtuutuksen osoituksena käytetään yleisesti valtakirjaa. Valtakirja toimii viestinä kolmannelle siitä, että valtuutuksen saanut on kelpoinen tekemään oikeustoimia valtuuttajansa puolesta. Valtakirjavaltuutus on kuitenkin vain yksi valtuutusmuodoista, joten valtuutetun kelpoisuus toimia toisen puolesta ei luonnollisesti riipu valtakirjan olemassaolosta.

Valtuutukselle ei pääsääntöisesti ole asetettu määrämuotoa, eli toisin sanoen myös suullisesti tehty valtuutus on pätevä. Kirjallisen valtakirjan käyttäminen on kuitenkin suullista valtuutusta varmempi menettely, jolloin valtuutuksen olemassaolosta ei jää epäilystä ja mahdollisilta myöhemmiltä ongelmilta tämän suhteen vältytään. Valtakirjan (kopion) jättäminen sopimuskumppanille toimii hyvänä osoituksena asianmukaisesta valtuutuksesta.

Poikkeuksellisesti eräissä tilanteissa on aina käytettävä kirjallista valtuutusta. Esimerkiksi kiinteistön myynnissä on käytettävä määrämuotoista valtakirjaa: sen tulee olla kirjallinen ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa