Minilex - Lakipuhelin

Työelämän yksityisyyden suojasta oma lakinsa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyden suojasta työelämässä on säädetty oma erityislakinsa. Laissa pyritään kontrolloimaan erityisesti työnantajan oikeutta kajota työntekijöiden ja työnhakijoiden tietoihin. Tältä osin laki täydentää muuta henkilötietolainsäädäntöä.

Kyseisessä laissa säädetään työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelystä, työntekijälle tehtävistä testeistä ja tarkastuksista sekä niitä koskevista vaatimuksista, teknisestä valvonnasta työpaikalla sekä työntekijän sähköpostiviestin hakemisesta ja avaamisesta. Mitä kyseisessä laissa säädetään työntekijästä, sovelletaan vastaavasti myös virkamieheen, virkasuhteessa olevaan ja näihin verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevaan sekä soveltuvin osin myös työnhakijaan.

Koska yksityisyys on perusoikeus, on sen rajoittamisen perusteista säädettävä lailla. Vaikka teknologia mahdollistaa työntekijöiden valvonnan, ja kaupalliset päämäärät sitä edellyttävätkin, ovat yksilön oikeudet vaarassa sääntelemättömältä valvonnalta. Kyseisen lain noudattamista valvovatkin työsuojeluviranomaiset yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »