Minilex - Lakipuhelin

Syyttäjän asema asian käsittelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Syyttäjällä saattaa olla aihetta osallistua konkurssiasian käsittelyyn esimerkiksi tietojen saamiseksi rikosasiaa tai liiketoimintakieltoasiaa varten. Konkurssilain mukaan konkurssia koskevassa asiassa syyttäjällä onkin viran puolesta oikeus tutustua oikeudenkäyntiaineistoon sekä olla istuntokäsittelyssä läsnä ja esittää siinä kysymyksiä.

Syyttäjällä ei konkurssiasian yhteydessä kuitenkaan ole konkurssilain mukaan asianosaisen asemaa. Syyttäjän keskeisenä oikeutena velallisen maksukyvyttömyyden selvittämiseen tähtäävässä konkurssimenettelyssä on siten tietojensaantioikeus velallisen toiminnasta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa