Minilex - Lakipuhelin

Sopimus riitojen ratkaisemisesta kommandiittiyhtiössä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kommandiittiyhtiön toimintaan liittyvät riidat ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, mikäli yhtiösopimuksessa ei ole riitojen ratkaisemisesta erikseen sovittu. Useissa tapauksissa pidetään käytännön syistä parempana huomattavasti nopeampaa, ei-julkista välimiesmenettelyä, joka korkeammasta kustannuksestaan huolimatta on monesti yhtiön itsensä kannalta parempi ja huomaamattomampi vaihtoehto.

Mikäli välimiesmenettelyä halutaan mahdollisten riitojen ratkaisemiseen käyttää, voidaan tästä ottaa määräys osaksi yhtiösopimust. Yhtiösopimuksessa kannattaa niin ikään määritellä se, montaako välimiestä käytetään, kuka välimiehen nimeää, miten menettelyn kustannukset jaetaan ja käytetäänkö välimiesmenettelyä kaikkien riitojen, vaiko ainoastaan tietyntyyppisten riitojen ratkaisemiseen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa