Minilex - Lakipuhelin

Sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien kokous


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Rahastoyhtiö ei omista sen sijoitusrahastoissa olevia varoja, vaan ainoastaan hallinnoi niitä. Varat kuuluvat luonnollisesti varat sijoitusrahastoihin sijoittaneille tahoille, eli rahasto-osuudenomistajille. Sijoitusrahastoa perustettaessa rahastolle on laadittava säännöt ja noista säännöistä tulee käydä ilmi mm. ne asiat, jotka kuuluvat päätettäväksi rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Myös noiden kokousten ajankohtien tulee käydä ilmi sijoitusrahaston säännöistä.

Jokainen rahasto-osuus tuottaa rahasto-osuudenomistajalle yhden äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa. Äänioikeutta voi käyttää joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Sellaiset rahasto-osuudenomistajat, joilla on määräysvalta itse sijoitusrahastoa hallinnoivassa rahastoyhtiössä esimerkiksi omistuksensa kautta, eivät saa kuitenkaan käyttää äänivaltaansa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa.

Sijoitusrahastoja koskevassa lainsäädännössä säädetään myös mahdollisesta ylimääräisestä rahasto-osuudenomistajien kokouksesta. Tällainen ylimääräinen kokous on pidettävä silloin, kun rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön tilintarkastaja sitä kirjallisesti vaatii.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa